home
...............................................
  BEGA GRUP
...............................................
  harta site  Calitate Chimforex    
     
Se actioneaza astfel incat calitatea produselor si
a productiei sa fie asigurate in toate etapele si
fazele realizarii produsului, incepand cu primirea
comenzii de la client, continuand cu procesul de
realizare al acestuia si terminand cu predarea
comenzii la beneficiar.
 
 
Produsele societatii sunt realizate in conformitate cu
Standardele Internationale de Calitate, in acelasi timp
incadranduse in cererile pietei. Controlul calitatii este
realizat in conformitate cu specificatiile API/OCMA, cu
echipament de testare baroid si personal calificat.

   
       
 
Societatea Chimforex este constienta ca acum in noile
conditii de competitie, trebuie sa gaseasca noi mijloace
si solutii pentru inbunatatirea calitatii produselor.Calitatea
produselor fabricate de S.C. Chimforex S.A. este o
prioritate majora, satisfacerea cerintelor clientilor
reprezentand o preocupare la toate nivelele de
responsabilitate.Pentru realizarea produselor la parametrii
calitativi prevazuti in standardele acceptate de beneficiari
sunt antreate practic toate compartimentele societatii. In
permanenta se planifica si se realizeaza un control riguros
al calitatii tuturor activitatilor care au influenta asupra
calitatii produselor, se iau masuri corective si preventive
astfel incat sa se tina sub control intregul proces.

   
       
   


Laboratorul de analize si incercari dispune de personal
calificat precum si de aparatura prevazuta in standarde
pentru fiecare determinare. In vederea asigurarii unei
calitati constante, corespunzatoare cerintelor formulate de
clienti, S.C. Chimforex S.A. colaboreaza cu Institutele de
cercetari din domeniu atat pentru proiectarea calitatii cat si
pentru controlul periodic al acesteia (colaborare cu I.C.P.T.
Petrom Campina, INTEC Bucuresti, Procema Bucuresti )

 
         
     
 Webdesign: P.Razvanhome | despre noi | produse | tehnologie | calitate | management | contact


Societatea Comerciala Chimforex S.A. © 2006 Toate drepturile rezervate